Elämänlaatutestamentti ja hoitotahto

Elämänlaatutestamentti

Jokainen voi tehdä itselleen oman elämänlaatutestamentin, jossa kertoo itselleen pienet ja vähän suuremmatkin tärkeät arkielämän asiat.
Elämänlaatutestamentti on hyvä tehdä riittävän ajoissa. Sitä voi tarvittaessa myös päivittää. Elämänlaatutestamentissa ilmaistut asiat tulee huomioida tilanteissa, joissa henkilö ei itse pysty enää huolehtimaan tai vaikuttamaan niihin. Tällaisia tilanteita voi olla ympärivuorokautisessa hoidossa muistisairauden edettyä pidemmälle.
Mikäli henkilö ei enää pysty itse kirjaamaan tahtoaan lomakkeelle, voi omainen tai muu hänet hyvin tunteva henkilö häntä haastatella tai muuten avustaa lomakkeen täyttämisessä.
Ensimmäisen elämänlaatutestamentin, silloisen hoitotestamentin, laati hallituksen jäsen, geriatrian professori Raimo Sulkava vuonna 2000. Se julkaistiin Suomen muistiasiantuntijat ry:n jäsenlehdessä ja se herätti alusta alkaen kovasti kiinnostusta.

Hoitotahto

Hoitotahto on suullinen tai kirjallinen tahdonilmaisu, jolla henkilö voi antaa hoitoa koskevia määräyksiä ja toivomuksia siltä varalta, että hän ei enää itse pysty käyttämään itsemääräämisoikeuttaan.
Sipoon työryhmän hoitotahtolomake on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n -projektissa, joka toteutettiin RAY:n tuella. Hoitotahtolomake on tehty vastaamaan käytännön tarpeisiin. Lomake on vapaasti jokaisen hyödynnettävissä.
Hoitotahtonsa voi tallentaa myös . Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, jonka kautta näkee muun muassa omaan hoitoon liittyvät terveydenhuollon tekemät kirjaukset, reseptit sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset.
TuemmeElämänlaatutestamentti ja hoitotahto
Suomen muistiasiantuntijat ry
– muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville
Pasilanraitio 9, 5. krs
00240 Helsinki
(09) 454 28 48
Toteutus:MetaVisual CMSVisuaalinen ilme:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2013 - 2019 Suomen muistiasiantuntijat ry