Kohtaaminen

Kohtaaminen on aitoa läsnäoloa ja ajan antamista toiselle ihmiselle. Kohtaamistilanne on aina ainutkertainen. Ratkaisevaa on kohtaamisen tapa (Martela 2012).
Martela haastatteli väitöstutkimuksessaan vanhuksia ja hoitajia sekä seurasi heidän vuorovaikutustaan vanhainkodissa 13 päivän ajan. Tulosten mukaan vanhuksen ja hoitajan välille voi muodostua hoivayhteys, jos he ovat toisilleen emotionaalisesti läsnä. Hoivayhteys parantaa sekä vanhuksen että hänen hoitajansa hyvinvointia. Kokemus oman elämän arvosta rakentuu päivittäisissä kohtaamisissa. Myös johtamisessa tulisi keskittyä hoivayhteyksien vahvistamiseen. Martela kannustaakin vanhustyön johtajia tukemaan hoitajien myönteistä vuorovaikutusta.
Muistisairaan ihmisen auttamistyössä kohtaamiset ovat erityisen merkityksellisiä (Laine 2011). Muistisairaan ihmisen kokemus omasta ihmisyydestään ja arvostaan rakentuu kohtaamisissa toisten kanssa (Eloranta 2013). Eloranta pohjaa kirjoituksensa Viktor E. Franklin logoterapiaan. Logoterapeuttista ajattelua on sovellettu muistisairaiden ihmisten hoitoon myös Oriveden hoivapalveluyhdistyksen Logos -projektissa vuosina 2008–2010 (Laine ja Heimonen 2010) ja Ikäinstituutin Vanhuuden Mieli -projektissa 2011–2014.
Hetkiin tarttumalla voit hoitajana lisätä muistisairaan ihmisen myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia. Pidä arvossa pieniä hetkiä ja pysähdy hetkiin. Kuuntele kanssaihmisen tarinaa, toiveita ja haaveita. Elämäntarina avautuu kuuntelemalla ja moni asia saa merkityksen. Uskalla olla luova! Huumori, ilo ja positiivisuus ovat tärkeitä voimavarojasi vaativassa työssäsi.
Lähteet
Laine M, Heimonen S. Mahdollisuuksien matka, Logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan ihmisen hoidossa. Oriveden hoivapalveluyhdistys ry. Jyväskylän yliopistopaino, 2010.
TuemmeMuistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin edistäminenKohtaaminen
Suomen muistiasiantuntijat ry
– muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville
Pasilanraitio 9, 5. krs
00240 Helsinki
(09) 454 28 48
Toteutus:MetaVisual CMSVisuaalinen ilme:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2013 - 2019 Suomen muistiasiantuntijat ry