Lataa PDF-julkaisuja

Tästä voit ladata maksuttomasti uusia mutta myös vanhempia suosikkijulkaisuja, joille edelleen on kysyntää. Muutamaa niistä voit tilata vielä painettunakin edulliseen hintaan, lähes ilmaiseksi. Huomioithan julkaisuja lukiessa aina julkaisuvuoden. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä puh. (09) 454 28 48 tai Tutustu myös maksuttomiin
Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, E Hemmilä, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kulttuurisensitiivisen muistityön tueksi. Teokseen on koottu Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävän ETNIMU-projektin havaintoja. Oppaassa käsitellään sitä, miten etnistaustainen ikääntyvä on toisaalta samanlainen ja toisaalta erilainen asiakas, ja miten kulttuurinen tausta vaikuttaa mm. muistivastaanotolla ja testaustilanteessa. Lisäksi kirjanen esittelee kulttuurisensitiivisen työotteen, jota hyödyntämällä ammattilaisen on mahdollista huomioida asiakkaansa tausta ja tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.
Cultural Sensitivity in Memory Work: Experiences from Finland, englanninkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, E Hemmilä, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kulttuurisensitiivisen muistityön tueksi. Teokseen on koottu Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävän ETNIMU-projektin havaintoja. Oppaassa käsitellään sitä, miten etnistaustainen ikääntyvä on toisaalta samanlainen ja toisaalta erilainen asiakas, ja miten kulttuurinen tausta vaikuttaa mm. muistivastaanotolla ja testaustilanteessa. Lisäksi kirjanen esittelee kulttuurisensitiivisen työotteen, jota hyödyntämällä ammattilaisen on mahdollista huomioida asiakkaansa tausta ja tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.
Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamalli, 2016.
Kirjoittajat: H Nikumaa, E Koponen
Kuvaus: Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamallin kuvaus, joka sisältää keskeiset toimijat, yhteistoiminnan sisällöt oikeudellisesta ennakoinnista edunvalvontaan, osaamisalueet ja toimintaperiaatteet. Toimintamalli tarjoaa myös runsaan työkalupakin ja kahden kunnan konkreettiset esimerkit siitä, mitä toimintamalli heillä tarkoittaa sekä mitä hyötyjä ja vaikutuksia sillä on.
Harjoituksia aivojen aktivointiin, 2016.
Kirjoittajat: S Jaakson, E Rönkkö, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
Harjutusi aju aktiveerimiseks, vironkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, E Rönkkö, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
УПРAЖHEHИЯ ДЛЯ AKTИBИЗAЦИИ MO3ГOBOЙ ДEЯTEЛьHOCTИ, venäjänkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, E Rönkkö, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
Jimicsiyada dardargelinta maskaxda, somalinkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, E Rönkkö, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
Harjoituksia aivojen aktivointiin 2, suomenkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.
Harjutusi aju aktiveerimiseks 2, vironkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.
УПРAЖHEHИЯ ДЛЯ AKTИBИЗAЦИИ MO3ГOBOЙ ДEЯTEЛьHOCTИ 2, venäjänkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.
Jimicsiyada dardargelinta maskaxda 2, somalinkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, A Jonuks, U Jaakkola
Kuvaus: Ryhmänohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Harjoitukset voi tehdä sellaisinaan tai niitä voi mukauttaa jatko- ja keskustelukysymyksillä.
Lataa tästä
Lataa tästämedia-files/ETNIMU_Harjoitus_2_so_LRi.pdf
Aivoterveyttä edistämään!, suomenkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.
Aju tervist edendama!, vironkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЗГА!, venäjänkielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.
Horumarinta caafimaad maskaxeedka!, somalin kielinen opas, 2017.
Kirjoittajat: S Jaakson, U Jaakkola
Kuvaus: Opas on suunnattu etnistaustaisten ikääntyvien ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille. Teos kokoaa muistin toiminnan ja aivoterveyden edistämisen kannalta keskeiset teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Opasta tukevat Harjoituksia aivojen aktivointiin 1 ja 2 -vihkoset, joita suositellaan käytettäväksi tämän oppaan rinnalla. Yhdessä kolme opasta muodostavat työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää kurssitoimintaa.
Ikääntyneen ravitsemusopas, 2014.
Kirjoittaja:M Suominen
Kuvaus: Maittava ja ravitseva ruoka kuuluu iäkkään ihmisen hyvään elämään. Ruokailuhetki on parhaimmillaan virkistävä ja mielihyvää tuottava. Riittävä ravinnonsaanti ja hyvä ravitsemustila ylläpitävät toimintakykyä, ehkäisevät sairauksien syntyä ja auttavat toipumaan niistä. Lue lehtisestä käytännönläheisiä vinkkejä, miten toteuttaa monipuolinen ruokavalio.
Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältä, 2013.
Kirjoittajat: M Virta, M Rautio ja M Toljamo
Kuvaus: Työtä kannattaa tutkia. Kirjaa varten muistikoordinaattorit ovat tutkineet omaa työtään. Kirja on tehty Muistikoordinaattorin työn vaatimukset ja voimavaratekijät -hankkeessa. Hanke toteutettiin Suomen muistiasiantuntijat ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Hanke sai tukea Työsuojelurahastosta.
Ravitsemus muistisairaan kodissa. Loppuraportti, 2013.
Kirjoittajat: M Suominen, T Puranen, S Jyväkorpi
Kuvaus: Ravitsemus muistisairaan kodissa -tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää kotona asuvien muistisairaiden ihmisten ja ikääntyneiden ravitsemushoitoa. Lisäksi tutkittiin muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa ravinnonsaantia, ravitsemustilaa sekä räätälöidyn ravitsemushoidon vaikuttavuutta. Lue raportista ikääntyneiden ravitsemuksen haasteista ja tavoista toteuttaa ravitsemushoitoa.
Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen, 2011.
Kirjoittajat: Kotona Paras -projekti 2008–2011
Kuvaus: Muistikoordinaattoritoiminta on vaikuttavaksi todettu toimintatapa. Opas esittelee kahden kunnan muistikoordinaattoritoiminnan toimeenpanon ja juurruttamisen. Projektia tuki RAY.
Pieni opas muistimentorille, 2011.
Kirjoittajat: Kotona Paras -projekti 2008–2011
Kuvaus: Hiljaisen tiedon ja näkyvän osaamisen siirtäminen työkaverille tai työyhteisölle on välttämätöntä muistisairaan ihmisen hyvän hoidon turvaamiseksi. Muistimentoroinnista hyötyvät sekä asiakkaat, aktorit että mentorit. Oppaasta saat käytännönläheistä tietoa muistimentoroinnista sekä esimerkkejä hyväksi havaituista toteutustavoista. Projektia tuki RAY.
Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin, 2007.
Kirjoittajat: L Sievänen, M Sievänen, K Välikangas ja U Eloniemi-Sulkava
Kuvaus: Muistioireiden lisääntyessä asunnon tuttuuden ja turvallisuuden merkitys korostuu. Muutostyöt tulisi toteuttaa ''ikäänkuin mikään ei muuttuisi''. Oppaassa kerrotaan asunnon muutostöistä ja muutostöiden suunnittelun periaatteista.
Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito - opas lääkäreille ja muulle hoitohenkilökunnalle, 2006.
Kirjoittajat: J Laurila, K Pitkälä ja T Rahkonen
Kuvaus: Delirium, äkillinen sekavuusoireyhtymä, on kokonaisvaltainen toimintakyvyn, tarkkaavaisuuden ja ymmärryksen häiriötila. Kirjassa kuvataan deliriumin oireet ja sille altistavat tekijät, käsitellään sen tavallisimmat syyt ja sen ennaltaehkäisyn mahdollisuudet. Oppaassa kerrotaan myös hoitokeinoista.
Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle, 1999.
Kirjoittajat: R Sulkava, P Viramo ja U Eloniemi-Sulkava
Kuvaus: Etenevät muistisairaudet edetessään heikentävät ensisijaisesti sairastuneen ihmisen kognitiivista eli älyllistä toimintakykyä. Sairauksiin voi liittyä myös sairastuneen käyttäytymisen muutoksia. Käytösoireet ovat usein kaikkien kannalta kognitiivisia puutosoireita jopa haasteellisimpia. Oppaassa kuvataan käytösoireita, niiden tutkimista ja hoitamista.
JulkaisutPDF-julkaisut
Suomen muistiasiantuntijat ry
– muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville
Pasilanraitio 9, 5. krs
00240 Helsinki
(09) 454 28 48
Toteutus:MetaVisual CMSVisuaalinen ilme:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2013 - 2019 Suomen muistiasiantuntijat ry