Elo-D® -koulutus- ja kehittämisohjelma

Elo-D® -koulutus- ja kehittämisohjelma tarjoaa menetelmän hoitoyhteisön johdonmukaiseen kehittämiseen. Sisältö räätälöidään vastaamaan kunkin työyhteisön haasteellisia kehittämiskohteisia. Koulutuksessa tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja, joilla työyhteisö voi kehittää laatutyötään asiantuntijoiden opastuksella. Menetelmä tuo näkyväksi muistisairaan ihmisen voimavarat, vahvistaa hänen asemaansa ja tuo hänen äänensä kuuluviin.
Koulutuksia suunniteltaessa valitaan lähestymistavat, jotka sopivat kyseessä olevaan työyhteisöön ja sen kehittymistavoitteisiin. Periaatteena pidetään käytännönläheisyyttä ja helppoa sovellettavuutta käytäntöihin. Koulutusten menetelmät voivat vaihdella riippuen siitä, minkälaista tiedollista sisältöä työyhteisön tarpeissa on. Eri aihealueet saattavat vaatia erilaista lähestymistapaa.
Suomen muistiasiantuntijat ry:n kouluttajat ovat Elo-D® -menetelmän kokeneita käyttäjiä ja muistisairaiden ihmisten hoidon asiantuntijoita. Näin pystymme varmistamaan tarjoamiimme koulutuksiin ajankohtaisen ja laadukkaan sisällön. Yhdistyksen pitkän kokemuksen kouluttajana ja hyvien kouluttajakontaktien hyödyt ovat Elo-D® -koulutus- ja kehittämisohjelmassa helposti käytettävissänne.

Elo-D® -koulutus-ja kehittämisohjelman prosessi

Koulutus- ja kehittämisohjelma prosessina kestää noin yhden vuoden ja koostuu kuudesta osiosta:
1. Kehittämisprosessi käynnistyy työyhteisön jäsenten kuvauksella omasta työkulttuurista
2. Kehittämisprosessiin orientoiminen Elo-D® -laatutyökalun esittely
3. Elo-D® -havainnointi yksikössä, lähtötilannekartoitus
4. Palautetilaisuus, jossa lähdetään työyhteisön kanssa purkamaan Elo-D® -havainnoinnissa esiin nousseita kehittämishaasteita
5. Koulutusprosessin räätälöinti käytännön esimerkeillä ja harjoitteilla
  • Koulutusprosessi sisältää minimissään kuusi (6) iltapäiväkoulutusta, joiden sisältö räätälöidään yksilöllisesti Elo-D® -havainnoinnista saatujen tulosten ja yksiköstä saatujen muiden tietojen perusteella.
  • Yksilökeskeisen suunnitelmatyöskentelyn välineitä esim. karttoja, polkuja.
  • Opitaan suunnittelemaan yhdessä muisti- sairaan henkilön ja hänen läheistensä kanssa elämää yksilökeskeisesti.
  • Löydetään parhaimmat keinot muistisairaan henkilön tukemisessa hänen näköiseensä elämään.
  • Tarpeen mukaan tarjotaan esimerkiksi päivitystä muistisairauksista tai niiden lääkehoidosta, muistisairaan ihmisen kohtaamisesta ja käyttäytymisen ymmärtämisestä.
6. Palautetilaisuus ja uudet kehittämishaasteet
  • Uusien kehittämishaasteiden todentaminen ja jatkosuunnitelmat

Koulutus- ja kehittämisohjelman hinta

Elo-D® -koulutus- ja kehittämisohjelman hinta lasketaan kuhunkin tarjoukseen erikseen. Hintaan vaikuttaa se, minkä kokoiseen yksikköön tai kuinka moneen saman toimijan yksikköön koulutusta ollaan toteuttamassa. Hintaan vaikuttaa myös se, haluaako työyhteisö täydentää koulutusohjelmaa muilla tukevilla osioilla tai juuri heille suunnitelluilla räätälöidyillä tukiohjelmilla.
Lisätietoja osoitteesta tai (09) 454 28 48.
KoulutusElo-D® -havainnointiElo-D® -koulutus- ja kehittämisohjelma
Suomen muistiasiantuntijat ry
– muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville
Pasilanraitio 9, 5. krs
00240 Helsinki
(09) 454 28 48
Toteutus:MetaVisual CMSVisuaalinen ilme:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2013 - 2019 Suomen muistiasiantuntijat ry