ETNIMU-toiminta

ETNIMU-toiminta syventää vuosina 2015-2017 toteutettua ETNIMU-projektia, jossa parannettiin etnistaustaisten ikääntyvien tietoisuutta aivoterveydestä ja muistiin liittyvistä asioista sekä edistettiin kulttuurisensitiivistä työotetta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa. Katso tästä:
ETNIMU-toiminnassa kehitetään toimintamallia, jonka kautta voidaan tukea etniseen vähemmistöryhmään kuuluvaa iäkästä henkilöä.
ETNIMU-toiminnan tavoitteena on:
1. Lisätä ETNIMU-projektissa kehitettyjen työkalujen jalkautumista kasvattamalla etnistaustaisten vähemmistöryhmiin kuuluvien ihmisten tietoisuutta muistiin liittyvistä asioista sekä edistää kulttuurisensitiivistä työotetta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa.
Jatkaa ETNIMU-projektissa kehitetyn opassarjan ”Aivoterveyttä edistämään!” jalkautumista etnistaustaisille suomen kieltä osaaville Avainhenkilöille (eri väestöryhmät sekä eri kielet).
Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta -oppaan valtakunnallisen levittämisen kautta jatkaa kulttuurisesnistiivisen työotteen kehittämistä muistialan, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden keskuudessa.
2. Kehittää Muistitulkki-koulutusohjelma muistitestejä etnistaustaisille henkilöille tekevien ammattilaisten tueksi.
Pilottikaupunkeja toiminnassa ovat:
Helsinki, Lahti, Jyväskylä, Kotka, Tampere, Oulu ja Espoo.
Koulutamme Muistitulkkeja sekä Avainhenkilöitä.

Avainhenkilöitä ovat:

Aivoterveyttä edistämään! -opastuksen saaneet suomen kieltä osaavat, erikielisten ryhmien aktiiviset jäsenet. Esim. iäkkään läheiset, vapaaehtoistyöntekijät, alan opiskelijat tai muut sellaiset henkilöt, jotka osaavat oman vähemmistöryhmän kieltä ja tuntevat sen kulttuurin.

Muistitulkkeja ovat:

Muistitulkki-koulutusohjelman suorittaneet henkilöt. Katso tarkemmin kohdasta .
Toimintaa tukee Veikkaus kohdennetulla toiminta-avustuksella.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:
Siiri Jaakson
pääsuunnittelija, ETNIMU-toiminta
050 409 5199
Urve Jaakkola
suunnittelija, ETNIMU-toiminta
050 441 8002
Nina Pellosniemi
suunnittelija, ETNIMU-toiminta
050 322 0701
KehitämmeETNIMU-toiminta
Suomen muistiasiantuntijat ry
– muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville
Itämerenkatu 5, 7. krs
00180 Helsinki
HUOM. Karttalinkki on vanhentunut. Kevään 2020 verkkosivu-uudistus korjaa ongelman.
(09) 454 28 48
Toteutus:MetaVisual CMSVisuaalinen ilme:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2013 - 2020 Suomen muistiasiantuntijat ry